Basiscursus gezondheidsrecht

Donderdag 24/5 Programma

Basiscursus gezondheidsrecht

Meerdaagse cursus

15 PO NOvA - do 24/5, do 14/6, do 21/6

Programma

Dag 1 - Marktordening en bekostiging, zorgverzekeringen en bestuur en toezicht
Nicolette Cremers, Zorgverzekeraars Nederland
Mascha Bots, KBS Advocaten
Datum: donderdag 24 mei 2018
Ontvangst: 9.30 uur
Programma: 10.00 - 16.15 uur (incl. lunch)

 • Marktordening in de zorg
 • Bekostiging van de zorg
 • Het stelsel van (langdurige) zorgverzekeringen
 • Bestuur en toezicht
Dag 2 - Inleiding gezondheidsrecht en patiëntenrechten
Luuk Arends, Dirkzwager advocaten & notarissen
Datum: donderdag 14 juni 2018
Ontvangst: 9.30 uur
Programma: 10.00 - 16.15 uur (incl. lunch)
 • Het zorgstelsel in vogelvlucht
 • Globaal overzicht wet- en regelgeving in de gezondheidszorg
 • Totstandkoming en beëindiging behandelovereenkomst
 • Goed hulpverlenerschap/professionele standaard
 • Toestemming en informatie
 • Beroepsgeheim en overige privacyaspecten
 • Vertegenwoordiging wilsonbekwame en minderjarige patiënten
Dag 3 - Kwaliteit van de zorg en beroepsuitoefening en klacht- en tuchtrecht
Caren Velink, Velink & De Die advocaten
Datum: donderdag 21 juni 2018
Ontvangst: 9.30 uur
Programma: 10.00 - 16.15 uur (incl. lunch)
 • Kwaliteit
 • Toezicht door de IGZ – taken en bevoegdheden
 • Klacht- en tuchtrecht
 • Samenwerking in de zorg 
 • Disfunctioneren van beroepsbeoefenaren
Bovenstaande programmapunten zijn indicatief. Het programma wordt aangepast aan de actualiteit.


Contact

De Academie voor Gezondheidsrecht

Postbus 289
3700 AG Zeist

T. 030 - 657 51 60
info@academievoorgezondheidsrecht.nl