Basiscursus gezondheidsrecht

Donderdag 2/11 Programma

Basiscursus gezondheidsrecht

Meerdaagse cursus

15 PO NOvA - do 2/11, do. 9/11, di. 21/11

Programma

Dag 1 - Inleiding gezondheidsrecht en patiëntenrechten
Luuk Arends, Dirkzwager advocaten & notarissen

Datum: donderdag 2 november 2017
Ontvangst: 9.30 uur
Programma: 10.00 - 16.15 uur (incl. lunch)

 • Het zorgstelsel in vogelvlucht
 • Globaal overzicht wet- en regelgeving in de gezondheidszorg
 • Totstandkoming en beëindiging behandelovereenkomst
 • Goed hulpverlenerschap/professionele standaard
 • Toestemming en informatie
 • Beroepsgeheim en overige privacyaspecten
 • Vertegenwoordiging wilsonbekwame en minderjarige patiënten

Dag 2 - Kwaliteit van de zorg en beroepsuitoefening en klacht- en tuchtrecht
Caren Velink,
Velink & De Die advocaten

Datum: donderdag 9 november 2017
Ontvangst:
9.30 uur
Programma: 10.00 - 16.15 uur (incl. lunch)

 • Kwaliteitsregulering
 • Klacht- en tuchtrecht
 • Toezicht door de IGZ – taken en bevoegdheden
 • Samenwerking in de zorg 
 • Disfunctioneren van beroepsbeoefenaren

Dag 3 - Marktordening en bekostiging, zorgverzekeringen en bestuur en toezicht
Nicolette Cremers, Zorgverzekeraars Nederland
Mascha Bots, KBS Advocaten

Datum: dinsdag 21 november 2017
Ontvangst: 9.30 uur
Programma: 10.00 - 16.15 uur (incl. lunch)

 • Marktordening in de zorg
 • Bekostiging van de zorg
 • Het stelsel van (langdurige) zorgverzekeringen
 • Bestuur en toezicht
Bovenstaande programmapunten zijn indicatief. Het programma wordt aangepast aan de actualiteit.

Contact

De Academie voor Gezondheidsrecht

Postbus 289
3700 AG Zeist

T. 030 - 657 51 60
info@academievoorgezondheidsrecht.nl